De afgelopen weken kon er worden gestemd op drie ontwerpen. Er is 57 keer gestemd. Exact evenveel stemmen kwamen er op A als op B! (U kunt niet meer stemmen)

Velen van jullie hebben nog een extra opmerking bij het stemmen geplaatst. Mensen die op A stemden wilden vaak meer bloemen. Mensen die op B stemden, vroegen of de middelste wadi iets verplaatst kon worden. Door deze opmerkingen en het feit dat er exact evenveel stemmen op A als B kwamen, zagen we de oplossing in een combi van de twee ontwerpen. Het ontwerp van A met meer ruimte op het veld, maar wel de hoeveelheid bloemen van B!

kaartD3-polder

Ontwerp D: combinatie

Dit combinatie-ontwerp heeft hetzelfde bloemenoppervlak als ontwerp B, maar net als bij ontwerp A zijn de wadi’s vooral rond de moestuin. De wadi in het midden van het veld bij de bomen is veel kleiner gemaakt en belemmert zo de doorloop niet (voor veel bewoners belangrijk). Bij de ingang van de moestuin aan de oostkant is zijn de bloemenwadi’s iets korter gemaakt, zodat de ingang vrij ligt. Langs de speeltuin met de koetjes loopt een graswadi, en een stukje bloemenweide. Bij het Living lab design (het uitzetten van het ontwerp op het veld) lopen we er nog langs.

We verwachten dat de graafwerkzaamheden eind juli/begin augustus kunnen plaatsvinden. In september gaan we dan planten en zaaien.

We zoeken vrijwilligers om onder leiding van de hovenier de eerste drie jaar mee te helpen met het beheer. Dat betekent dat we de eerste drie jaar op drie momenten een dagdeel meehelpen. Er hebben zich al 7 mensen aangemeld, maar hoe meer hoe beter!

Dit waren de drie ontwerpen

kaartA3-web

Ontwerp A

In ontwerp A zijn het allemaal enkelvoudige wadi’s, dus een hoger deel en een lager deel naast elkaar. Bij de moestuin-ingang en de glijbaan van de speeltuin zijn het graswadi’s, waar je doorheen kunt lopen. De blauwe vlekken op de tekening geven aan waar het water normaal zou blijven staan als er geen wadi’s zijn. In de nieuwe situatie wordt dat water dus geleid naar de diepere delen, waardoor het verdere grasveld niet onder water staat. 

Aantal keren gestemd:

25 keer

kaartB3-web

Ontwerp B

Bij dit ontwerp maken we gebruik van dubbele wadi’s: een hoger deel ingeklemd door twee halve meter diepe wadi’s. Dit ontwerp is het meest gunstig voor de bloemenweides. Er blijft zeker grasveld over voor recreatie (zie het middendeel), maar wel iets minder dan bij de andere ontwerpen. Over het ontwerp ligt een grid, waarbij elk vakje 5 meter voorstelt. Bij dit ontwerp zijn de bloembedden van alle hoeken te zien.

Aantal keren gestemd:

25 keer

kaartC3-web

Ontwerp C

Bij dit ontwerp zijn rechte lijnen aangehouden. Omdat de bloemen niet in bakken komen en er wel glooiingen zijn, zal het nog steeds organisch ogen. Bij de ingang van de moestuin en naast de glijbaan komen graswadi’s waar je doorheen kunt lopen. Bij alledrie de ontwerpen komen de bloembedden met opzet niet vlak langs de paden, om beschadiging te voorkomen. Er komt de eerste jaren een subtiele afzetting, zodat er niet per abuis door de beplante delen wordt gelopen (of gemaaid).

Aantal keren gestemd:

7 keer

Er staan op de ontwerpen drie verschillende soorten ‘slingers’, in de tabbladen worden ze uitgelegd. In de ontwerpen wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van deze slingers. De groene stippen zijn de bestaande bomen. De blauwe vlekken is waar het water in de oude situatie bleef staan. De wadi’s worden aangesloten op de putten. De wadi bij de moestuin wordt aangesloten op een tank, dat water kan gebruikt worden voor bewatering van de moestuin.

De groene slingers zijn wadi’s met alleen gras. Je kunt daar doorheen lopen (als de wadi droog is)

De blauw-groene slingers in het ontwerp zijn wadi’s met beplanting. Dus geulen van ongeveer een halve meter diep, waarin water langzaam de grond in kan trekken. De wilde planten zorgen dat het water nog sneller wordt opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan avondkoekoeksbloem, prachtanjers, moerasspirea, muskuskaasjeskruid.

De geel-groene slingers zijn hoge gebieden met daarop een kruidenrijke vegetatie die goed tegen droogte kan. De glooiingen zijn maximaal 60 cm hoog. De beplanting worden maximaal 120 cm hoog. Planten die hierbij passen zijn: geel walstro, gele kamille, gewone brunel, gewoon reukgras, gewone margriet.