Het team

Bloemrijke Klimaattuin Slotermeer is een samenwerking tussen verschillende partijen. Op deze pagina lees je meer over het hoe en waarom. De samenwerkende partijen zijn:

  • Buro Regen en Water uit Amsterdam, ism Theun Karelse
  • Stichting NLBloeit uit Nijmegen
  • Gemeente Amsterdam/ Stadsdeel Slotermeer
  • Buurtbewoners uit Amsterdam Slotermeer Noordoost.
Deze foto werd gemaakt op het eerste teamoverleg in januari. Op de foto (v.l.n.r.): Arjan Vernhout (NLBloeit), Ivo Tanis (B R&W), Theun Karelse, Jocelyn de Kwant (bewoonster), Marieke Ketelaar (NLBloeit), Jelijn Franse (B R&W).
IMG_20200124_151829
Schermafdruk 2020-05-18 13.34.15

Buro Regen en Water is gespecialiseerd in wateroverlast door regen, onder leiding van Ivo Tanis. In Nederland valt ruim 26 procent meer neerslag dan een eeuw geleden. De kans op extreme regenbuien, als in de tropen, neemt alleen maar toe. Door dichte bebouwing in onze steden en dorpen komt al dat extra water moeilijk weg. Riolen kunnen het niet aan. Nieuwe oplossingen zijn cruciaal om overstroming en waterschade voor te zijn. Klimaatbestendige productontwikkeling en ontwerpen zijn belangrijke onderdelen van Tanis’ werkzaamheden. Bij dit project werd hij bijgestaan door Jelijn Franse, vierdejaars student Watermanagement.

Theun Karelse is kunstenaar en stadstuinman. Samen met Ivo Tanis ontwierp hij al meerdere regenwateroplossingen.  Hij nam onder andere de stadstuin van creatieve werkplek Midwest onder handen, waar ze van een stenen schoolplein een groen regenbestendig paradijsje maakten.

Schermafdruk 2020-05-18 13.31.27

De focus van Stichting NL Bloeit! ligt op de instandhouding en stimulering van de bodemkwaliteit en van flora van oorspronkelijk inheemse herkomst. Planten en bloemen vormen – samen met bacteriën – de basis van ons ecosysteem. Ze zijn daadwerkelijk een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan. Maar van alle graslanden is nog maar zo’n 2% tot 3% bloemrijk. 

NLBloeit staat onder leiding van Arjan Vernhout en Marieke Ketelaar. Dankzij hen zijn al vele inheemse bloemenweides aangelegd in gemeentes door heel Nederland. We vroegen Arjan en Marieke mee te werken aan dit project, omdat inheemse bloemen en planten niet alleen goed zijn voor de bodemkwaliteit en ecosysteem, maar ze ook sterker zijn. En prachtig om te zien. Lees meer over de beplanting van de klimaattuin.

Jocelyn deKwant_BasEvers

Dit plan is een van de winnende inzendingen van Buurtbudget Slotermeer Noordoost. Op het plan Bloemrijke Klimaattuin Slotermeer is gestemd door 499 bewoners van het stadsdeel Slotermeer Noord-Oost. Het is een initiatief van bewoonster Jocelyn de Kwant. Zij ergerde zich – net als veel van haar buren – aan de slechte staat van het grasveld. Zij schakelde de hulp in van Buro Regen en Water en Stichting NLBloeit, om er samen met hem een zo mooi mogelijke klimaatbestendig park van te maken. Onderwijl informeert ze bij elke nieuwe stap de omwonenden (ook via deze site).

Schermafdruk 2020-05-18 13.37.02

Het Buurtbudget is ontstaan vanuit het idee: bewoners weten zelf wat goed is voor hun buurt. Daarom heeft de gemeente buurtbudgetten vrijgemaakt waar bewoners zelf over gaan. Bewoners en ondernemers konden met plannen komen voor de buurt Slotermeer Noordoost en die zelf samen begroten. In de verdere uitwerkingen van Klimaattuin Slotermeer is er nauw overleg met verschillende afdelingen binnen de gemeente.