Hoe werkt een wadi

laat de regen maar komen

Wateroverlast

In sommige regenperiodes krijgt het veld in slechts een paar dagen 150 duizend liter water te verstouwen. Dat moet ergens heen. Buren hebben de laatste jaren gezien dat het veld helemaal onderwater stond, we woonden letterlijk in sloterMEER. Wat ooit een grasveld was, zijn nu kale plekken met hier en daar een sprietje. Buro Regen en Water heeft de huidige situatie in kaart gebracht, grondonderzoek gedaan, overleg gehad met Waternet en gemeente. Een van de oplossingen ligt bij het aanleggen van wadi’s.

Schermafdruk 2020-05-13 15.20.10
bloemrijkewadi

Wadi staat voor: waterafvoer door infiltratie. De wadi’s in onze klimaattuin worden een halve meter diep en vier meter breed, waarin het water langzaam kan infiltreren in de grond. Zo staat het water dus niet overal, maar in daarvoor aangewezen plekken. In het geval van onze klimaattuin wordt er ook nog een speciale absorberende zandlaag in aangebracht, en maken we gebruik van speciale beplanting. Planten met penwortels doorboren de kleilaag bijvoorbeeld. Een wadi van vier bij vier kan 4000 liter water opvangen. Bij de ontwerpen is er ook gekeken naar de al bestaande hoogteverschillen in het veld en de andere functie van het veld, namelijk een plek waar buren samen kunnen komen en waar kinderen kunnen spelen.

Puzzelen

De wadi’s die buro Regen en Water voor onze klimaattuin heeft ontwikkeld zijn opgebouwd uit puzzelstukjes van 4 bij 4. Elk puzzelstuk kan 4000 liter water verwerken. Ze kunnen op verschillende manier aangelegd worden. In een graswadi staat alleen gras. Blauw-groen gestreept zijn wadi’s met beplanting. Geel-groen is een verhoogde border met bloemen die tegen droogte kunnen. Bij de combinatie geel-groen en blauwgroen op deze tekening, wordt de grond die wordt opgebracht ertussenin te liggen. Deze dubbele wadi’s zijn ideaal voor de bloemrijke vegetatie die we willen aanleggen, een gevarieerde beplanting versterkt elkaar.

Schermafdruk 2020-05-13 15.16.51